JÄDRAÅS TALLÅS JÄRNVÄG

 

Här upplever du hur tågtrafiken bedrevs på en smalspårig järnväg i Sverige på 1920-1930-talet!

 

I Jädraås har du möjligheten att göra det i huvudsak på söndagar sommartid.

För grupper av skilda slag kör vi ångtåg efter förbokning.   

Funderar du på någonting roligt för personalen på företaget? Ska du fira något jubileum? Kanske ordna en utfärd för föreningen o.s.v.?

Se närmare information på hemsidan. www.jtj.org

Medlemmar i föreningen utför sina sysslor med bravur i tidsypiska kläder!