BRUKSVANDRINGEN 

Bruksvandringen är en markerad slinga genom och runt byn. Den startar vid lekplatsen bakom stationen.

Längs vandringen finns uppsatt information om de intressanta byggnaderna som du passerar. Det går givetvis att gå delar av slingan. Var inte rädd för att fråga om du blir osäker under vandringen som går både i skog och bland husen.

 

Ha en skön vandring!

 
Karta 
Heldragna linjer = korta bruksvandringen.  Streckade linjer = extraslinga.
På kartan är det markerat om stigen inte är lämplig för rörelsehindrade.


B