MEDDELANDEN

Under denna rubik publiceras meddelanden från föreningar och byrådet. Hör av er till Webmaster om ni vill publicera något på hemsidan!

 

Tjejträffen:

Deltagande företag kan kontakta Positivitetsgruppen (som består av representanter från föreningarna) via mejl till

Elsie-Britt Eriksson e.b.eriksson@telia.com eller telefon 0297 - 453 90