?
StartsidaOm JädraåsFöretagFöreningarTuristinfoSamhällsinfoJädraås SKOLAKontakta ossFotoGalleri
Välkommen till Jädraås

Folkets Hus
Jädraås AIK
Jädraås Bruk
Jädraås Byråd
Jädraås Fiskevårdsförening
Jädraås Tallås järnvag
Ivantjärns Byförening
PRO
Gammelbonings Bygdegård

Jädraås Bruk
Föreningen bildades 1990 i syfte att så långt som möjligt renovera och vårda
Jädraås Hytta och Lancashiresmedja. Vi vill visa och berätta om tekniken runt
järnframställningen och om livet i Bruksamhället.


Hyttan  är öppen för egen vandring alla "tågsöndagar" kl 11.00 - 16.00. info skyltar finns.

Smedjan är öppen för egenvandring alla dagar.

Guidade turer (ca 1½ timme) kan beställas genom
Nils-Erik Henningsson tel. 0297 - 451 23, 073-068 56 26
Christer Lundquist tel.0297-450 29, 070-585 13 12.
Vi följer även med och guidar på buss genom samhället.

Föreningens styrelse har följande sammansättning:

Ordf. Nils-Erik Henningsson tel. 0297- 451 23, 073-068 56 26
Sekr. Christer Lundqvist tel. 0297 - 450 29, 070 - 585 13 12
Övr. ledamöter
Lage Lindgren tel. 0297-453 54, 070-523 73 98
Börje Ohlsson
Suppleanter Bernt Andersson och Gunnar Olsson
Kassör utanför styrelsen Jan Oskarsson
Adjungerande ledamöter Ockelbo Kommun - Karin Strömberg
och Länsmuseet - vakant