FRAMTIDSVISIONER


I Jädraås planerar vi för en ljus framtid och arbetar gemensamt för att stärka byn både i det lilla och det stora. Jädraås byråd driver frågor om landsbygdutveckling och ökad service i glesbybygd och arbetar också med olika satsningar på att både bevara och utveckla byns identitet.

Ökad inflyttning är ett priorierat område liksom att behålla stora delar av den kommunala servicen på plats i byn, såsom hälsovård och förskola, samt en utbyggnad av bredband via fiber.

Vindkraftsetableringen är ett nytt steg i byns utveckling som kommer att leda till fler arbetstillfällen och möjligheter till "byapeng" som kan stödja lokala initiativ i framtiden också.